Home » Ngoại ngữ SGV Quận Phú Nhuận thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 2024-07-17 21:40:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV Quận Phú Nhuận thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 07/02/2020)
           
Lịch khai giảng tháng 05/2021 khóa học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 750.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 05/2021 tại SGV Phú Nhuận, HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Chi tiết bảng học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật học tập trung, học kèm, học online ⇒ chi tiết học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

1. Khoá học tiếng Anh:

 
LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp level A Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 11/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
TOEIC A2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Pre-TOEIC Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 25/05/2021
Pre-IELTS Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 29/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 14/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 17/05/2021
Giao tiếp đi làm starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Giao tiếp level B Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021
Movers J5 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/05/2021

2. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 17/05/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 23/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:09 29/05/2021

3. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 2020. LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 17/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (8:00 - 9:30) 25/05/2021
Trung cấp A3.2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Trung cấp A3.1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 31/05/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 27/05/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 7 - Chủ nhật 16/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/05/2021

Đăng ký và học tại: 374 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.  

LH: 0902 516 288, thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV Phú Nhuận, TP.HCM.

Bạn có thể quan tâm