Home » Giải thích nghĩa của từ, cụm từ tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật biên soạn bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV
Today: 2021-01-18 23:59:55

Khu cách ly Tiếng Hàn là gì

Khu cách ly tiếng Hàn là 격리 구역 (gyeogli guyeog). Khu vực cách ly được sử dụng giữ một người...