Home » Historical data là gì
Today: 2024-07-13 16:57:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Historical data là gì

(Ngày đăng: 10/07/2020)
           
Historical data là dữ liệu lịch sử, trong một bối cảnh rộng, dữ liệu được thu thập về các sự kiện hoàn cảnh trong quá khứ liên quan đến một chủ đề cụ thể.

Historical data là dữ liệu lịch sử, trong một bối cảnh rộng, dữ liệu được thu thập về các sự kiện hoàn cảnh trong quá khứ liên quan đến một chủ đề cụ thể.

Theo định nghĩa, historical data bao gồm hầu hết dữ liệu được tạo bằng tay hoặc tự động trong doanh nghiệp. Các nguồn trong số những số lớn có nhiều khả năng gồm thông cáo báo chí, báo cáo tài chính, tài liệu dự án, sản phẩm, email và các thông tin liên lạc khác.

Không phải tất cả historical data cũ và phần lớn dữ liệu phải được giữ lại trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên 3000 cơ sở hạ tầng lưu trữ của công ty chỉ ra rằng có tới 40% dung lượng mỗi ổ đĩa chứa dữ liệu chưa được tham chiếu trong tháng trước, sáu tháng hoặc một năm.

Dung lượng lưu trữ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây và lưu trữ đám mây đã phải chịu một số sức nặng của quản trị lưu trữ từ nhiều doanh nghiệp.

Đối với hầu hết các chuyên gia kỹ thuật số, historical data vẫn còn cách tốt nhất để hiểu và đánh giá hiệu suất vì nó nói lên một câu chuyện đơn giản hơn, thống nhất và có giá trị chiến lược hơn nhiều so với việc xem dữ liệu trong thời gian thực.

Historical data cho phép theo dõi sự tham gia theo thời gian mang lại những chìa khóa quan trọng, những hiểu biết này rất cần thiết cho việc thúc đẩy một doanh nghiệp.

Phân tích historical data là nghiên cứu về thế đi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Cụm từ thế đi thị trường được sử dụng để chỉ nhiều khía cạnh khác nhau của thị trường và các tương tác của chúng.

Bài viết historical data là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm