Home » Cây chà là tiếng Pháp là gì
Today: 2024-07-13 17:20:04

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cây chà là tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 06/08/2022)
           
Cây chà là tiếng Pháp là le dattier, là loại cây ăn quả có hình dáng lạ mắt, cây có hình dáng giống như cây dừa với phần thân đứng và những chiếc lá vươn dài sang 2 bên.

Cây chà là tiếng Pháp là le dattier, là loài được trồng để lấy quả, vừa tạo ra kinh tế vừa giúp cảnh quan đẹp, cho trái ngon được rất nhiều người ưa chuộng.

Một số từ vựng tiếng Pháp về cây chà là:

L'oasis saharienne: Ốc đảo Sahara.

Les arbres fruitiers: Cây ăn quả.

Les maraîchères: Người làm vườn.

Les fourragères: Thức ăn gia súc.

Les céréalières: Ngũ cốc.

Un palmier aux grandes palmes: Cọ thân lớn.

La production de dattes: Sản xuất chà là.

Les feuilles pennées: Lá kim ngân.

Le cocotier: Cây dừa.

Les régions arides: Vùng khô hạn.

Les semi-arides: Bán khô hạn.

La zone tropicale humide: Vùng nhiệt đới ẩmCây chà là tiếng Pháp là gì

Les dattes: Quả chà là.

Le stipe: Thân cây.

Marron gris: Nâu xám.

Les fibres: Sợi.

Un palmier: Cây cọ.

Un fruit charnu sucré: Trái cây ngọt.

Palmier chanvre: Cây cọ gai.

Pandanus: Cây sâm dứa.

Carambolier: Quả dứa.

Les variétés de dattier: Các giống cây chà là.

Les régions où l'air: Các khu vực không khí.

Végétation: Thảm thực vật.

Un arbre d'ornement: Cây cảnh.

Le broy: Cối xay.

Récolte des dattes: Thu hoạch chà là.

La fructification: Hoa quả.

La vin de palme: Rượu cọ.

La sève: Nhựa cây.

Séchées: Khô.

Miel de datte: Chà là mật ong.

Vinaigre: Giấm.

Multiplication du dattier: Nhân giống chà là.

Le semis de noyaux: Gieo hạt.

Les dattes sèches: Chà là khô.

Một số mẫu câu tiếng Pháp về cây chà là:

1. Le dattier est un palmier aux grandes palmes couramment planté dans les oasis du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour la production de dattes.

Cây chà là là loại cọ có thân lớn thường được trồng ở các ốc đảo ở Trung Đông và Bắc Phi để sản xuất quả chà là.

2. Le palmier dattier natif des zones arides du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est le palmier le plus cultivé au monde avec le cocotier.

Cây chà là có nguồn gốc từ các vùng khô hạn của Trung Đông và Bắc Phi là loại cọ được trồng nhiều nhất trên thế giới cùng với cọ dừa.

3. Le dattier vit dans les régions arides et semi-arides, prospérant assez mal en zone tropicale humide.

Cây chà là sống ở vùng khô hạn và bán khô hạn, phát triển khá kém ở vùng nhiệt đới ẩm.

4. Actuellement, 90 % des dattes commercialisées en France sont algériennes ou tunisiennes.

Hiện tại, 90% quả chà là được bán trên thị trường Pháp là quả Algeria hoặc Tunisia.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên SGV – cây chà là trong tiếng Pháp là gì.

Bạn có thể quan tâm