Home » Công văn tiếng Anh là gì
Today: 2023-12-06 21:28:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Công văn tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 25/08/2019)
           
Công văn (tiếng Anh: offcial dispatch) là văn bản hành chính thường được sử dụng trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Một số ví dụ minh họa trong tiếng Anh.

Công văn tiếng Anh là Official dispatch.

Phiên âm: /əˈfɪʃ.əl dɪˈspætʃ/.

Công văn là văn bản hành chính được coi là phương tiện giao tiếp chính thức giữa cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. Công văn còn thường được sử dụng trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

SGV, công văn tiếng Anh là gì Một số từ đồng nghĩa: offical correspondence, offical request, official letter.

Examples:

The manager asked the staff to draft the dispatch.

(Trưởng phòng yêu cầu nhân viên phát thảo công văn).

The Committee issued an offical letter asking people to classify waste to protect the environment.

(Ủy ban ra công văn yêu cầu người dân phân loại rác thải để bảo vệ môi trường).

Bài viết công văn tiếng Anh là gì được soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm