Home » Bán trú tiếng Anh là gì
Today: 2024-05-30 14:28:44

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bán trú tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 31/05/2022)
           
Bán trú tiếng Anh là semi-boarding, phiên âm /ˈsemi-bɔːdɪŋ/, là hình thức học tập cho phép học viên ở lại buổi trưa, ăn uống, học và nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục học tập tại trường trong suốt một ngày

Bán trú tiếng Anh là day-boarding, phiên âm /deɪ ˈbɔːdɪŋ/. Mô hình giáo dục bán trú cho phép các học viên có thể ở lại trường vào buổi trưa, thực hiện ăn, ngủ, nghỉ ngơi sau đó tiếp tục việc học ở trường, các học viên sẽ được ra về với gia đình sau giờ học chiều.

 Một số ưu điểm của trường bán trú:Bán trú tiếng Anh là gì

+ Học bán trú là giải pháp hữu ích cho nhiều phụ huynh không có thời gian đưa đón con đi học.

+ Việc ở lại trường sẽ giúp cho học viên có nhiều thời gian nghỉ ngơi, được học tập và sinh hoạt tập thể nhiều hơn.

+ Học bán trú giúp các học viên tự lập với cuộc sống, phải tự ăn, tự học, rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp và tính kỷ luật.

+ Khóa học có sự kết hợp giữa học tập và vui chơi để tạo sự thoải mái, thích thú cho học viên khi tham gia học tập, phát triển khả năng tư duy, hình thành nhân cách, tham gia học các khóa học phù hợp với độ tuổi, trình độ.

+ Cơ sở vật chất được đảm bảo tiện ích tốt nhất: nệm, gối êm, màn hình đa năng, máy lạnh, phòng thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo về an toàn, tạo môi trường học thoải mái, tối ưu nhất.

+ Phát triển kĩ năng: giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, kĩ năng sống và kiến thức của học viên được phát triển một cách tự nhiên.

► Từ vựng tiếng Anh liên quan đến khóa bán trú:

- Nursery school /ˈnɜːsəri skuːl/: mầm non

- Kindergarten /ˈkɪndəˌgɑːtn/: trường mẫu giáo

- Primary school /ˈpraɪməri skuːl/: trường tiểu học

- Junior high school /ˈʤuːnjə haɪ skuːl/: trường trung học cơ sở

- Day-boarding school /deɪ ˈbɔːdɪŋ skuːl/: trường bán trú

- Boarding school /ˈbɔːdɪŋ skuːl/: trường nội trú

- Pupil /ˈpjuːpl/: học sinh, sinh viên

- Classroom /ˈklɑːsrʊm/: phòng học

- Teacher /ˈtiːʧə/: giáo viên, giảng viên

- Subject /ˈsʌbʤɪkt/: môn học

- Lesson /ˈlɛsn/: Bài học

- Course book /kɔːs bʊk/: giáo trình

- Exercise /ˈɛksəsaɪz/: Bài tập

- Homework /ˈhəʊmˌwɜːk/: Bài tập về nhà.

► Mẫu câu về trường bán trú tiếng anh:

1. A pupil at a day boarding school who remains at school for meals, but returns home in the evening.

/ə ˈpjuːpl æt ə deɪ ˈbɔːdɪŋ skuːl huː rɪˈmeɪnz æt skuːl fɔː miːlz, bʌt rɪˈtɜːnz həʊm ɪn ði ˈiːvnɪŋ/

Học sinh ở trường bán trú vẫn ở trường dùng bữa nhưng buổi tối trở về nhà.

2. What is a day boarding school?

/wɒt ɪz ə deɪ ˈbɔːdɪŋ skuːl?/

Trường bán trú là gì?

3. What are the activities in day-boarding school?

/wɒt ɑː ði ækˈtɪvɪtiz ɪn deɪ-ˈbɔːdɪŋ skuːl?/

Các hoạt động trong trường bán trú là gì?

Bài viết được biên soạn bởi giáo viên tiếng Anh trung tâm SGV - Bán trú tiếng Anh là gì

Bạn có thể quan tâm