Home » Tiết học tiếng Nhật là gì
Today: 2020-08-12 07:56:14

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiết học tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 16/07/2020)
           
Tiết học trong tiếng Nhật jugyō (授業) là khoảng thời gian lên lớp thường diễn ra trong 45 phút. Đây là hình thức tổ chức học tập cơ bản trong hệ thống dạy học của các trường phổ thông.

Tiết học trong tiếng Nhật jugyō (授業) là hình thức cơ bản trong việc tổ chức học tập cho học sinh, sinh viên trong hệ thống dạy học ở các trường đào tạo giáo dục chính quy. Với hai đặc điểm chính là khối lượng, nội dung học tập được quy định chặt chẽ theo lộ trình đề ra và có khoảng thời gian thực hiện được giới hạn. Thông thường một tiết học sẽ diễn ra trong 45 phút.

Một số câu ví dụ về chủ đề tiết học.

日本語の授業は好きだが、つづりと文法は苦手だ。

Nihongo no jugyō wa sukida ga, tsudzuri to bunpō wa nigateda.

Tôi rất thích giờ học tiếng Nhật nhưng đánh vần và ngữ pháp thì tôi vẫn còn yếu.

授業の最中にノックする音がしました。

Jugyō no saichū ni nokku suru oto ga shimashita.

Đang trong giờ học thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

では、今日授業はこれで終わりにします。

Dewa, kyō jugyō wa kore de owari ni shimasu.

Vậy thì, giờ học hôm nay sẽ kết thúc ở đây.

授業はこれで以上です。

Jugyō wa kore de ijōdesu.

Giờ học đến đây kết thúc.

授業中にガムをかんではいけません。

Jugyō-chū ni gamu o kande wa ikemasen.

Không được nhai kẹo trong giờ học.

レポートは最後の授業のときに提出してください。

Repōto wa saigonojugyō no toki ni teishutsu shite kudasai.

Nộp bài báo cáo vào ngày cuối cùng của buổi học.

私は昨日授業をサボ った。

Watashi wa kinō jugyō o sabotta.

Hôm qua tôi đã trốn học.

私は英語の授業中に寝ました。

Watashi wa eigo no jugyō-chū ni nemashita.

Tôi đã ngủ trong giờ học tiếng Anh.

Bài viết tiết học tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm