Home » Người nước ngoài được mang bao nhiêu tiền vào Việt Nam
Today: 2023-01-30 05:01:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Người nước ngoài được mang bao nhiêu tiền vào Việt Nam

(Ngày đăng: 14/06/2020)
           
Người nước ngoài được mang ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD, hay ngoại tệ tương đương vào Việt Nam. Nếu mang theo trên 15 triệu đồng hoặc từ 300 gam vàng trở lên phải khai báo hải quan.

Người nước ngoài được mang tiền có trị giá trên 5.000 USD, hay ngoại tệ tương đương vào Việt Nam.

Các trường hợp người nước ngoài mang theo tiền vào Việt Nam phải khai báo Hải quan:

Khi bạn mang trên 15 triệu đồng.

Mang trên 300 gam vàng trở lên.Người nước ngoài được mang bao nhiêu tiền vào Việt Nam

Tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh phải có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào.

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam quy định phải khai báo Hải quan, cửa khẩu không áp dụng với việc mang theo các phương tiện thanh toán.

Giấy tờ có giá trị bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như:

Séc du lịch.

Thẻ ngân hàng.

Sổ tiết kiệm.

Các loại chứng khoán hoặc các loại giấy tờ có giá trị khác.

Các trường hợp sẽ bị xử phạt đối với người nước ngoài mang tiền vào Việt Nam không khai báo hoặc khai báo sai so với quy định của pháp luật:

Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đối với trường hợp tang vật vi phạm có giá trị tương đương từ 10 triệu đến 30 triệu đồng.

Phạt tiền từ 3 triệu đến 10 triệu đồng đối với các trường hợp tang vật vi phạm có giá trị tương đương từ 30 triệu đến dưới 70 triệu đồng.

Phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với các trường hợp tang vật vi phạm có giá trị tương đương từ 70 triệu đến dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30 triệu đến 70 triệu đồng đối với các trường hợp tang vật vi phạm có giá trị tương đương từ 100 triệu đồng trở lên.

Bài viết người nước ngoài được mang bao nhiêu tiền vào Việt Nam được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm