Home » Lợi nhuận là gì
Today: 2024-06-25 05:59:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lợi nhuận là gì

(Ngày đăng: 09/06/2020)
           
Lợi nhuận là phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến đầu tư đó. Lợi nhuận được coi là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đó đầu tư vào hoạt động sản xuất để đạt được mức doanh thu đó.

Bao gồm cả chi phí cơ hội, phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.

Lợi nhuận tiếng Anh là profit, phiên âm: /ˈprɒf.ɪt/.Lợi nhuận là gì

Một số từ tiếng Anh đồng nghĩa với lợi nhuận: Gross receipts, buoyancy, profiteering, pocket, roll.

Vai trò của lợi nhuận:

Đối với doanh nghiệp lợi nhuận luôn là mối quan tâm lớn nhất của họ, nó ảnh hưởng tới tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, lợi nhuận ổn định giúp doanh nghiệp giữ vững được vị thế của mình trên thị trường.

Đối với người lao động họ sẽ nhận được mức lương cao, tiền thưởng nhiều hơn và cảm thấy vững tin với doanh nghiệp của mình, trở nên nỗ lực cố gắng hơn trong công việc.

Đối với nền kinh tế chung lợi nhuận ảnh hưởng tới nền kinh tế của một quốc gia. Khi các doanh nghiệp làm ăn phát đạt, thu về lợi nhuận cao thì nền kinh tế của đất nước ấy sẽ ngày càng lớn mạnh.

Biện pháp tăng lợi nhuận:

Tăng khối lượng sản xuất và tiêu thụ, lập ra kế hoạch sản xuất trên cơ sở chỉ tiêu và định hướng lớn của Nhà nước.

Hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.

Bài viết lợi nhuận là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm