Home » Hiệu lực của chứng chỉ ABC tiếng Anh
Today: 2024-06-16 13:53:07

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hiệu lực của chứng chỉ ABC tiếng Anh

(Ngày đăng: 18/11/2019)
           
Hiệu lực của chứng chỉ ABC tiếng Anh được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT năm 1993 quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC.

Trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT năm 1993 quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC.

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT năm 2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Tuy nhiên, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định trong các thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành là căn cứ vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, người học phục vụ cho việc thi công chức, viên chức đa phần sẽ thi các khóa cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương ứng với khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

SGV, Chứng chỉ ABC là gì Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với chứng chỉ ABC hiện nay không còn được sử dụng phổ biến, việc chấp nhận chứng chỉ này hay không thì tùy thuộc vào đơn vị tuyển dụng.

Bài viết hiệu lực của chứng chỉ ABC tiếng Anh được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Trung tâm SGV khai giảng thường xuyên các lớp tiếng Anh, luyện thi chứng chỉ ABC. Đăng ký học tại các cơ sở thuộc hệ thống ngoại ngữ SGV - hoặc liên hệ 0902 516 288 gặp thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn thêm.

Bạn có thể quan tâm