Home » Bao nhiêu điểm đậu HSK 5
Today: 2024-05-22 03:43:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bao nhiêu điểm đậu HSK 5

(Ngày đăng: 25/11/2019)
           
Đạt bao nhiêu điểm thì đậu HSK cấp 5? Học bao lâu để thi đậu HSK 5? Những thông tin về mức điểm và thời gian học dành cho HSK cấp độ 5 có trong bài viết dưới đây, tham khảo để biết chi tiết.

Điểm thi HSK 5:

Tổng điểm của 3 phần đạt 180 điểm là đậu HSK 5.

SGV, Bao nhiêu điểm đậu HSK 5 HSK 5 gồm 100 câu, chia thành 3 phần: Nghe hiểu, đọc hiểu và viết.

Tổng thời gian làm bài là 125 phút (bao gồm phần điền thông tin cá nhân 5 phút).

Điểm thi tối đa phần thi nghe hiểu là 100 điểm, điểm mỗi câu nghe hiểu là 2,2 điểm.

Điểm thi tối đa phần thi đọc hiểu là 100 điểm, điểm mỗi câu đọc hiểu là 2,2 điểm.

Điểm tối đa phần thi viết là 100 điểm.

Trong đó điểm tối đa của phần thi 1 là 40 điểm, mỗi câu viết trong phần 1 là 5 điểm.

Điểm tối đa phần thi 2 là 60 điểm, mỗi câu viết trong phần 2 là 30 điểm.

Tổng điểm tối đa của 3 môn nghe hiểu, đọc hiểu và viết là 300 điểm.

Lưu ý:

Trong đó điểm thi của mỗi phần thi HSK 5 có thể thấp hơn 60 điểm, chỉ cần điểm số của các phần còn lại cao hơn để sao cho tổng số điểm thi HSK 5 đạt 180 điểm là đậu HSK 5.

Trung tâm luyện HSK SGV thường xuyên mở lớp luyện thi HSK, liên hệ 0707.07.4807 thầy Tuấn, cô Mai để biết thông tin chi tiết điểm đậu HSK 5.

Bạn có thể quan tâm