Home » Thứ tự giới thiệu tiếng Trung là gì
Today: 2024-06-16 13:24:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thứ tự giới thiệu tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 26/04/2021)
           
Thứ tự giới thiệu tiếng trung là 介绍顺序 (jièshàoshùnxù), đây là điều cơ bản và là điều cần thiết dành cho mọi người. Khi muốn người khác biết thông tin về mình.

Thứ tự giới thiệu dành cho nhân viên công ty. Trước tiên giới thiệu người của nhân viên công ty mình, sau đó giới thiệu nhân viên công ty đối tác. Nếu như trong cùng 1 công ty, trước tiên giới thiệu cấp dưới là ai, sau đó mới giới thiệu cấp trên. Khi giới thiệu cấp trên của mình với đối tác, cũng cần có thái độ khiêm tốn.

Ví dụ thứ tự giới thiệu:

让您久等了。

(ràng nín jiǔ děng le).

Để ông phải đợi lâu rồi.

thứ tự giới thiệu tiếng Trung là gì, sgv我们想见人事部的高桥先生。

(wǒmen xiǎngjiàn rénshì bù de gāoqiáo xiānsheng).

Chúng tôi muốn gặp ông Cao Kiều ở phòng nhân sự.

请允许我介绍一下。这位是我们公司经营部部长。

(qǐng yǔnxǔ wǒ jièshào yíxià. zhè wèi shì wǒmen gōngsī jīngyíng bù bùzhǎng).

Xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Vị này là trưởng phòng kinh doanh của công ty.

这位是人事科高桥先生。

(zhè wèi shì rénshì kē GāoQiáo xiānsheng).

Vị này là Cao Kiều của phòng Nhân sự.

我是阮木,今后还请多多关照。

(wǒ shì Ruǎn Mù, jīnhòu hái qǐng duōduō guānzhào).

Tôi là Nguyễn Mộc, từ nay mong ông hết sức giúp đỡ.

Một số mẫu câu về giới thiệu:

Tôi giới thiệu một chút: 我介绍一下 (wǒ jièshào yíxià).

Tôi tên là….: 我叫。。。 (wǒ jiào….).

Tôi đang làm việc trong công ty….: 我在一家。。。公司工作 (wǒ zài yìjiā…. Gōngsī gōngzuò).

Tôi là…. của công ty….: 我是一家。。。公司的。。。 (wǒ shì yījiā…. Gōngsī de).

Bài viết Thứ tự giới tiếng Trung là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Trung SGV.

Bạn có thể quan tâm