Home » Sở địa chính tiếng Anh là gì
Today: 2022-10-06 00:47:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Sở địa chính tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08/08/2019)
           
Dịch tiếng Việt ra tiếng Anh cụm từ sở địa chính, những ví dụ minh hoạ dễ hiểu, cách phát âm cụm từ sở địa chính trong tiếng Anh.

Sở địa chính tiếng Anh là Cadastral Base.

Phiên âm: /kəˈdastrəl bās/.

SGV, sở địa chính tiếng Anh là gì Địa chính được thành lập và quản lí bởi nhà nước và nội dung cốt lõi của nó là quyền sở hữu đất đai.

Ví dụ:

The Cadastral Base was founded in 1947.

(Sở địa chính được thành lập năm 1947).

Mike has become the director of Cadastral Base.

(Mike đã trở thành giám đốc của sở địa chính).

Bài viết sở địa chính tiếng Anh là gì được soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Anh SGV..

Bạn có thể quan tâm