Home » Những điều cần biết về bài thi GRE
Today: 2022-10-06 01:48:27

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những điều cần biết về bài thi GRE

(Ngày đăng: 25/11/2019)
           
Bài thi GRE có nội dung đo lường lập luận, tư duy biện luận và kỹ năng viết phân tích. Có 2 dạng thức trong bài thi GRE đó là: GRE Tổng quát và GRE Chuyên ngành.

Bài thi GRE đánh giá các kỹ năng lý luận lời nói (verbal reasoning), lý luận định lượng (quantitative reasoning), viết phân tích (analytical writing) và tư duy phê phán (critical thinking) của thí sinh.

Thí sinh sẽ làm bài thi GRE trên máy tính với kiến thức về đại số, hình học, số học và từ vựng.

Cấu trúc bài thi GRE gồm 3 phần: Analytical writing, Verbal reasoning và Quantitative reasoning.

Analytical writing (viết phân tích) có 2 phần chính: 75 phút.

Phần 1: Present your perspective on an issue (45 phút).

Phần 2: Analyzing an argument (30 phút).

Thang điểm từ 1 đến 6, điểm khoảng từ 4.0 đến 4.5 được chấp nhận nhiều trường đại học Hoa Kỳ.

Verbal reasoning (lý luận lời nói) gồm 2 phần (60 phút), mỗi phần 30 phút với 20 câu hỏi.

Phần thi này đánh giá trình độ phân tích văn bản và tổng hợp thông tin, kỹ năng phân tích giữa các thành phần trong câu và nhận diện mối quan hệ giữa từ ngữ và khái niệm.

Về chủ đề, các đoạn văn bao gồm nhiều chủ đề đa dạng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn. Các câu hỏi được chia thành nhiều nhóm với các yêu cầu khác nhau.

Việc phải nhớ hàng nghìn từ vựng tiếng Anh cấp cao là một trong những điều khó nhất của bài thi GRE.

Thang điểm phần thi này từ 130 đến 170 điểm, vì độ khó từ vựng rất cao, đặc biệt với thí sinh ở Việt Nam nên đạt từ 150 điểm được tạm chấp nhận.

Quantitative reasoning (lý luận định lượng) gồm 2 phần (70 phút), mỗi phần 20 câu hỏi làm trong 35 phút.

Phần thi này kiểm tra kỹ năng toán học cơ bản, khả năng áp dụng trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. Các câu hỏi liên quan đến số học, đại số, lượng giác và phân tích dữ liệu bậc trung học phổ thông.

Thang điểm từ 130 đến 170 điểm, điểm bài thi này thường phải trên 160 điểm.

Những lưu ý về bài thi GRE:

Tùy vào yêu cầu mỗi trường đại học, điểm GRE yêu cầu mức tối thiểu có thể khác nhau.

Thông thường tổng điểm 2 phần Verbal và Quantitative phải trên 300 điểm.

Trong đó, Quantitative trên 160 điểm và Verbal trên 150 điểm (có thể thấp hơn 1 chút).

Điểm viết phân tích từ 4.0 đến 4.5 điểm trở lên.

Hiện nay, điểm GRE cũng được chấp nhận song song với điểm GMAT. Điểm bài thi GRE và GMAT đều có thời hạn trong 5 năm.

Bài viết những điều cần biết về bài thi GRE biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Trung tâm SGV thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Anh, luyện thi chứng chỉ GRE. Đăng kí tại các cơ sở thuộc hệ thống ngoại ngữ SGV. Liên hệ 0707074807 gặp thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

 

Bạn có thể quan tâm