Home » Ngôn ngữ nào giống tiếng Việt nhất
Today: 2023-09-26 23:59:55

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngôn ngữ nào giống tiếng Việt nhất

(Ngày đăng: 25/06/2020)
           
Ngôn ngữ giống tiếng Việt nhất đó là tiếng Trung. Tiếng Việt còn gọi là tiếng Kinh hay Việt ngữ là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Trong quá trình giao thoa Tiếng Việt đã vay mượn nhiều từ tiếng Trung.

Ngôn ngữ giống tiếng Việt nhất đó là tiếng Trung. Tiếng Việt còn gọi là tiếng Việt Nam, tiếng Kinh, hay Việt ngữ là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Trong quá trình giao thoa Tiếng Việt đã vay mượn nhiều từ tiếng Trung.

Trong quá trình hơn một nghìn năm chịu sự đô hộ của Trung Quốc đã để lại trong tiếng Việt một tỉ lệ lớn các từ vay mượn của tiếng Hán, gọi là từ Hán Việt.

Theo nghiên cứu thì khoảng sáu mươi phần trăm số từ của tiếng Việt là từ vay mượn nhưng đã được Việt hóa về cách đọc cho phù hợp với hệ thống ngữ âm của tiếng Việt.

Tiếng Việt thời kì đầu còn thiếu rất nhiều từ nên việc vay mượn từ tiếng Hán giúp Tiếng Việt dần hoàn thiện hơn và trở thành một ngôn ngữ độc lập.

Từ Hán Việt có vai trò quan trọng và hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Người Việt ở tầng lớp trung lưu trở lên đặt tên người theo từ Hán Việt ví dụ như Sơn, Thủy, Phong còn nhóm người bình dân đặt tên theo từ thuần Việt như Núi, Nước, Gió.

Nhiều người nổi tiếng có xu hướng đặt các nghệ danh theo từ Hán Việt như Nhật Kim Anh, Lý Nhã Kỳ, Ngô kiến Huy.

Nhờ cuộc vận động giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì việc sử dụng từ Hán Việt đã có sự chọn lọc, thay thế bằng từ thuần Việt nếu có thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết trong thư: "Tiếng ta có, thì nên dùng tiếng ta, như rứa phổ thông hơn". Bác cũng đã đề xuất thay thế từ giám mã bằng giữ ngựa.

Bài viết ngôn ngữ nào giống tiếng Việt nhất được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. 

Bạn có thể quan tâm