Home » Giỡn nhây tiếng Anh là gì
Today: 2022-07-07 21:38:04

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giỡn nhây tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 25/06/2020)
           
Giỡn nhây tiếng Anh là jokingly overstepping, phiên âm là dʒoukiɳli ouvə´stepiɳ, là một hành động hoặc có thể là lời nói đùa giỡn không biết dừng lại. Một số từ vựng và mẫu câu về giỡn nhây.

Giỡn nhây tiếng Anh là jokingly overstepping, phiên âm là /dʒoukiɳli ouvə´stepiɳ/ là một hành động hoặc có thể là lời nói đùa giỡn không biết dừng lại. Giỡn nhây làm cho người khác thấy không thoải mái hoặc xảy ra xung đột.

Một số từ vựng liên quan đến giỡn nhây bằng tiếng Anh:

Rope /roʊp/: Dây lây nhây.

Lengthy /'leɳθi/: Nhây.

Disport /dis´pɔ:t/: Trò đùa.

Hoity toity /´hɔiti´tɔiti/: Hay đùa.

Một số câu giỡn nhây trong tiếng Anh:

He is jokingly overstepping too.

Anh ta giỡn nhây quá.

You’re kidding me?

Bạn đùa tôi hả?

You jest all the time.

Lúc nào bạn cũng nói đùa.

I’m not gonna play with their lives like this.

Tôi sẽ không đùa giỡn với mạng sống của họ đâu.

John always loves to jokes around.

John vẫn thường thích đùa giỡn.

I don’t like kidding.

Tôi không thích giỡn nhây chút nào.

Đoạn hội thoại giỡn nhây bằng tiếng Anh:

Did you see Nam kidding with Hoa, yesterday?

Hôm qua bạn có thấy Nam giỡn nhây với Hoa không?

What happened?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nam joking overstepping made she cry.

Nam giỡn nhây làm cô ấy khóc luôn.

Uhm, guilty of her.

Ưm, tội cô ấy.

Bài viết giỡn nhây tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm