Home » Giấy nháp Tiếng Anh là gì
Today: 2020-10-29 23:13:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giấy nháp Tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 27/08/2020)
           
Giấy nháp Tiếng Anh là drafting paper phiên âm /drɑːft ˈpeɪ.pər/. Giấy nháp dùng dể viết thảo trước khi chép lại và một công cụ học tập thiết yếu, quan trọng không kém gì so với bút viết và tẩy.

Giấy nháp Tiếng Anh là drafting paper phiên âm /drɑːft ˈpeɪ.pər/. Đặc biệt với những môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa, không có nháp gần như là không thể tiến hành học tập được vì đặc thù của các môn học này là phải giải nhiều bài tập nên cần có giấy nháp để tính toán trước.

Một số đồ dùng học tập bằng Tiếng Anh.

Ruler /ˈruːlər/: Cây thước.

Pencil /ˈpensəl/: Bút chì.

Giấy nháp Tiếng Anh là gì, SGVCalculator /ˈkælkjəleɪtər/ : Máy tính.

Marker /ˈmɑːkər/: Bút lông.

Crayon /ˈkreɪən/: Bút sáp màu.

Scissors /ˈsɪzəz/: Cái kéo.

Dictionary /ˈdɪkʃəneri/: Từ điển.

Clamp /klӕmp/: Cái kẹp.

Desk /desk/: Bàn học.

Bag /bӕɡ/: Cặp sách.

Chalk /tʃoːk/: Phấn viết bảng.

Eraser /ɪ’reɪsər/: Cục tẩy.

Push-pin /’puʃpin/: Cái đinh bấm.

Fountain pen /’faʊntinpen/: Bút máy.

Glue /glu/: Keo dán.

Highlighter /haɪ,laɪtər/: Bút dạ quang.

Bài viết giấy nháp Tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm