Home » Câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga là gì
Today: 2023-12-10 04:44:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 17/12/2021)
           
Câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga là gì. Ý nghĩa của câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga. Câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga gồm có những loại nào.

Câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga là dạng câu có 3 mệnh đề trở lên và thuộc nhiều loại mệnh đề khác nhau, mệnh đề phụ thứ hai có thể không có quan hệ với mệnh đề chính mà lại có quan hệ với mệnh đề phụ thứ nhất (tức là mệnh đề phụ thứ nhất đóng vai trò là mệnh đề chính đối với mệnh đề thứ hai).

câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng nga là gìCâu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga có thể chia thành những loại chính sau đây

Câu phức nhiều mệnh đề không có liên từ

Ví dụ: Слово не воробей: вылетит - не поймаешь.

Trong câu này có ba mệnh đề, mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai nối nhau bằng dấu hai chấm, mệnh đề thứ hai và mệnh đề thứ ba nối nhau bằng dấu gạch ngang.

Câu phức nhiều mệnh đề có liên từ kết hợp

Ví dụ: Не знаю почему, но он стал не отвечать на  наши вопросы, и мы решили оставить его в покое.

Trong câu này có ba mệnh đề, mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai nối nhau bằng liên từ kết hợp но, mệnh đề thứ hai và mệnh đề thứ ba nối nhau bằng liên từ и.

Câu phức nhiều mệnh đề có liên từ phụ thuộc

Ví dụ: Если он любит математику, можно считать, что он умный мальчит.

Trong câu này có ba mệnh đề, mệnh đề chính là “можно считать”. Mệnh đề phụ thứ nhất nối với mệnh đề chính bằng liên từ phụ thuộc если, mệnh đề phụ thứ hai nối với mệnh đề chính bằng liên từ phụ thuộc что.

Câu phức nhiều mệnh đề có cả liên từ kết hợp lẫn liên từ phụ thuộc

Ví dụ: Солнце ворвалось в окно, и ему пришлось хмуриться, когда он поднял голову.

Trong câu này mệnh đề thứ nhất và mênh đề thứ hai nối nhau bằng liên từ kết hợp и, mệnh đề thứ hai và mệnh đề thứ ba nối nhau bằng liên từ phụ thuộc когда.

Câu phức nhiều mệnh đề kiểu hỗn hợp

Ví dụ: Лицо у неё было серьёзное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, что мешало фоме видеть их выражения.

Trong câu này có tất cả bốn mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất nối với mệnh đề thứ hai bằng dấu phẩy, mệnh đề thứ hai nối với mệnh đề thứ ba bằng liên từ kết hợp но, mệnh đề thứ ba nối với mệnh đề thứ tư bằng liên từ phụ thuộc что.

Bài viết câu phức nhiều mệnh đề trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm