Home » Câu nhân xưng bất định trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-04-20 08:24:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu nhân xưng bất định trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 20/12/2021)
           
Câu nhân xưng bất định trong tiếng Nga là gì. Thành phần chính của câu nhân xưng bất định. Câu nhân xưng bất định được chia thành những nhóm nào.

Câu nhân xưng bất định trong tiếng Nga là непределённо - личное предложение, một loại câu đơn một thành phần mà trong đó thành phần chính thường được biểu hiện bằng động từ ở dạng ngôi thứ ba số nhiều và không thể xác định được chính xác người gây ra hành động.

Ví dụ: В дверь стучат.

В нашем институте изучают разные иностранные языки.

câu nhân xưng bất định trong tiếng nga là gìThành phần chính của câu nhân xưng bất định cũng có thể biểu hiện bằng tính động từ bị động ở dạng rút gọn số nhiều.

Ví dụ: В школе готовы к новому учебному году.

К сожалению, в Вашингтоне, видно, заинтересованы в другом.

Tất cả các câu nhân xưng bất định đều có một điểm chung là không rõ người nào gây ra hành động, hay nói cách khác là hành động thuộc về nhân vật bất định.

Tùy thuộc vào biểu hiện của thành phần chính mà câu nhân xưng bất định được chia thành hai nhóm.

Câu nhân xưng bất định mà thành phần chính biểu hiện bằng động từ ngôi thứ ba số nhiều, dạng động từ này có thể ở thời hiện tại, thời quá khứ hay thời tương lai và cũng có thể là thức giả định.

Câu nhân xưng bất định mà thành phần chính biểu hiện bằng tính từ hoặc tính động từ ở dạng rút gọn số nhiều.

Dạng số nhiều của thành phần chính không có nghĩa là nhân vật gây ra hành động bao giờ cũng là nhiều người, chẳng hạn như trong câu Тебе говорят, уезжай, слышишь? Thì hiển nhiên nhân vật hành động chỉ là một người, và đó là người nghe nói.

Nhân vật hành động không phải bao giờ cũng bất định.

Ví dụ: Мне уже собщили о завтрашнем собрании.

Trong câu thì người nói đã biết ai là người báo tin cho mình.

Bài viết câu nhân xưng bất định trong tiếng nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm