Home » Cách dùng because và because of
Today: 2024-03-04 04:54:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng because và because of

(Ngày đăng: 03/03/2020)
           
Cách dùng because và because of, cấu trúc rất dễ sử dụng nhưng cũng dễ bị nhầm lẫn. Cùng SGV phân biệt hai liên từ này.

Cấu trúc because

BECAUSE + S  + V + O

Because là một giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

SGV, https://www.sgv.edu.vn/uploads/images/info/cach-dung-because-va-because-of.png E.g1: I like eating chicken because it's delicious.

E.g2: I love my mom because she's great.

E.g3: I love it because it’s very beautiful.

Cấu trúc because of

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

Thay vì đi với một mệnh đề như Because thì Because of sẽ đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ, V - ing, đại từ.

E.g 1: I didn't go to Na’s birthday because of the rain.

E.g 2: I don’t go to school because of illness.

E.g 3: My father didn't go to work yesterday because of his backache.

Sau because là 1 mệnh đề, 1 câu.

Sau because of thì mệnh đề đó đã được rút gọn chỉ còn 1 danh từ hay 1 cụm danh từ.

Bài viết cách dùng because và because of được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Ngoại ngữ SGV thường xuyên mở các lớp tiếng Anh căn bản, nâng cao, luyện thi chứng chỉ TOEIC, IELST, TOEFT. Liên hệ 0707074807 gặp thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

Bạn có thể quan tâm