Home » Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì
Today: 2024-02-29 19:28:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 25/03/2020)
           
Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là Import - Export Tax, là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam và độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và thế giới.

Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là Import - Export Tariff (/ˈɪmpɔːt/ - /ɪkˈspɔːt/ /ˈtærɪf/) thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong ngành xuất nhập khẩu.

Mục đích của biểu thuế xuất nhập khẩu:
Biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì, SGV Chỉ thu một lần, áp dụng cho hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch.

Bảo hộ nền sản xuất trong nước, không thể áp dụng biện pháp hành chính.

Một số ví dụ về biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh:

Import - Export tariff of all kinds of seafood.

(Biểu thuế xuất nhập khẩu các loại hải sản).

Import - Export tariff of fruits and berries.

(Biểu thuế xuất nhập khẩu các loại trái cây và hoa quả).

Import -  Export tariff of animal products.

(Biểu thuế xuất nhập khẩu các sản phẩm động vật).

Bài viết biểu thuế xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm