Home » Basement nghĩa là gì
Today: 2022-12-07 06:09:46

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Basement nghĩa là gì

(Ngày đăng: 29/08/2019)
           
Basement nghĩa là tầng hầm, là một tầng của một tòa nhà ở vị trí thấp nhất, dưới tầng trệt hoặc trong lòng đất. Basement thường dùng làm nơi giữ xe.

Basement (/ˈbeɪs.mənt/) nghĩa là tầng hầm, là một tầng ở vị trí thấp nhất của tòa nhà. Tầng hầm thường dùng để làm nơi giữ xe.

Khi đi cầu thang máy ta thường bắt gặp các kí hiệu như các chữ cái B, G, F, L, M,...dưới đây là ý nghĩa thực sự của chúng:

SGV, basement nghĩa là gì B = Basement: B1, B2, B3 là theo thứ tự tầng hầm từ dưới tầng trệt xuống thấp hơn.

P = Parking /ˈpɑː.kɪŋ/: Nơi đỗ xe, có thể thay thế cho B.

G - Ground floor /ˌɡraʊnd ˈflɔːr/: Tầng trệt, tầng trên tầng hầm.

F = Floor: Tầng, F1, F2,... nghĩa là tầng 1, tầng 2,...

Lưu ý: Ở Mỹ tầng trệt (G) sẽ được gọi là tầng 1 (F1).

Nhiều nơi thay F = L nghĩa là Level. (L1, L2,...)

L = Lobby /ˈlɒb.i/: Sảnh lớn. Nếu một tòa nhà chỉ có 1,2 kí hiệu L ta hiểu là lobby, còn nhiều kí hiệu L nghĩa là level (tầng).

M = Mezzanine /ˈmez.ə.niːn/: Tầng lửng. Không phải là một tầng hoàn chỉnh nhưng có chức năng rõ ràng.

Ex: I forgot my motobike key in the basement. 

(Tôi quên mất chìa khóa xe dưới tầng hầm rồi).

Ex: The basement is the parking place.

(Tầng hầm là nơi để đỗ xe).

Bài viết basement nghĩa là gì được soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm