Home » Áo bác sĩ tiếng Anh là gì
Today: 2020-10-30 00:32:09

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Áo bác sĩ tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 31/08/2020)
           
Áo bác sĩ tiếng Anh là blouse phiên âm /blaʊz/. Áo bác sĩ là áo choàng trắng, trang phục khoác ngoài đặc trưng của ngành y, thể hiện sự tinh khôi, tính chất thiên thần của nghề đặc biệt này.

Áo bác sĩ tiếng Anh là blouse phiên âm /blaʊz/. Thiên thần áo trắng dùng để gọi những người làm trong ngành y, một thành phần không thể thiếu trong suốt quá trình con người hình thành và phát triển, chiếc áo khoác ngoài là một trong những đặc điểm nổi bật nhất để nhận diện.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến áo bác sĩ.

Syringe /siˈrindʒ/: Ống tiêm.

Ambulance /ˈӕmbjuləns/: Xe cấp cứu.

Áo bác sĩ tiếng Anh là gì, SGVStethoscope /ˈsteθəskəup/: Ống nghe.

Bandage /ˈbӕndidʒ/: Băng cứu thương.

Doctor /ˈdoktə/: Bác sĩ.

Nurse /nəːs/: Y tá.

Patient /ˈpeiʃənt/: Bệnh nhân.

Crutches /krʌtʃ/: Cái nạng.

Mask /mɑːsk/: Khẩu trang.

Hospital gown /ˈhɒs.pɪ.təl ɡaʊn /: Áo bệnh nhân.

Prescription /prɪˈskrɪp.ʃən/: Đơn thuốc.

Examination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/: Khám tổng quát.

Bài viết áo bác sĩ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm