Home » Tiêu chuẩn kỳ thi KLAT
Today: 2023-10-03 21:10:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiêu chuẩn kỳ thi KLAT

(Ngày đăng: 26/11/2019)
           
KLAT là kỳ thi quốc tế về tiếng Hàn được triển khai để đánh giá có hệ thống năng lực tiếng Hàn của những người không phải là người bản xứ bằng cách xem xét kỹ lưỡng những đặc tính riêng biệt của họ.

Bạn có thể quan tâm