Home » Cộng hòa nghị viện là gì
Today: 2024-03-02 14:22:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cộng hòa nghị viện là gì

(Ngày đăng: 15/07/2020)
           
Cộng hòa nghị viện là hình thức chính thể của nhà nước, trong đó tổng thống do cơ quan lập pháp bầu ra, chính phủ do tổng thống thành lập với sự tín nhiệm của cơ quan lập pháp.

Cộng hòa nghị viện là hình thức chính thể của nhà nước, trong đó tổng thống do cơ quan lập pháp bầu ra, chính phủ do tổng thống thành lập với sự tín nhiệm của cơ quan lập pháp.

Giống như đặc điểm hình thành nên chính thể quân chủ nghị viện, chính phủ hành pháp, trung tâm của bộ máy nhà nước được hình thành dựa trên cơ sở của nghị viện, nên chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. SGV, cộng hòa nghị viện là gì

Đây là đặc điểm chính yếu của chính thể đại nghị, kể cả cộng hoà đại nghị lẫn của quân chủ đại nghị.

Ngược lại với nền cộng hòa tổng thống và nền cộng hòa bán tổng thống, tổng thống ở những quốc gia có nền cộng hòa nghị viện thường không có quyền hành pháp rộng lớn bởi vì nhiều quyền trong đó được trao cho người đứng đầu chính phủ (thường được gọi là thủ tướng).

Về cơ bản, các nước theo chính thể cộng hoà nghị viện, giống như các nước theo chính thể quân chủ đại nghị, đều tuyên bố nguyên tắc nguyên thủ quốc gia không chịu trách nhiệm.

Về mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với chính phủ, đa số các nước tư sản theo loại hình chính thể cộng hoà nghị viện đều quy định tổng thống có quyền bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ. 

Nhưng quy định bổ nhiệm và tiêu chuẩn của người đứng đầu chính phủ như thế nào lại không được pháp luật quy định rõ.

Bài viết cộng hòa nghị viện là gì được tổng hợp giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm