Home » Các mạng xã hội tiếng Trung
Today: 2022-07-07 20:45:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các mạng xã hội tiếng Trung

(Ngày đăng: 20/05/2022)
           
Mạng xã hội tiếng Trung là 社交网络 /shèjiāo wǎngluò/. Là các ứng dụng trực tuyến kết nối mọi người có cùng sở thích trên internet với nhiều mục đích khác nhau, không phân biệt thời gian, không gian.

Mạng xã hội tiếng Trung là 社交网络 /shèjiāo wǎngluò/. Là các trang web truyền thông xã hội dựa trên internet để duy trì kết nối với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, khách hàng hoặc khách hàng.

Mạng xã hội giúp mọi người kết nối với nhau để trò chuyện, chia sẻ sở thích, ý tưởng, kết bạn mới, cho phép người dùng giao tiếp với nhau bằng cách đăng thông tin, nhận xét, tin nhắn, hình ảnh.

Các mạng xã hội tiếng Trung  Một số từ vựng về các mạng xã hội tiếng Trung:

微信 /wēixìn/: We chat.

微博 /wēi bó/: Weibo.

抖音 /dǒu yīn/: Tiktok.

豆瓣 /dòubàn/: Douban.

百度贴吧 /bǎidù tiēba/: Baidu Tieba.

小红书 /xiǎo hóng shū/: Tiểu hồng thư.

优酷 /yōukù/: Youku.

社交网络 /shèjiāo wǎngluò/: Mạng xã hội.

脸书 /liǎn shū/: Facebook.

照片墙 /zhàopiàn qiáng/: Instagram.

哔哩哔哩 /bì lī bì lī/: Bilibili.

知乎 /zhī hū/: Zhihu.

腾讯视频 /téngxùn shìpín/: Tencent video.

腾讯QQ /téngxùn QQ/: Tencent QQ.

推特 /tuī tè/: Twitter.

淘宝 /táobǎo/: Taobao.

Một số mẫu câu về các mạng xã hội tiếng Trung:

1. 社交网络为个人提供了一种不同的数字交流方式.

/Shèjiāo wǎngluò wèi gèrén tígōngle yī zhǒng bùtóng de shùzì jiāoliú fāngshì/.

Mạng xã hội cung cấp cho các cá nhân một cách khác nhau để giao tiếp kỹ thuật số.

2. 2020 年,人们每天在 Facebook 上上传一亿张照片.

/Èr líng èr líng nián, rénmen měitiān zài Facebook shàng shàngchuán yī yì zhāng zhàopiàn/. 

Năm 2020, mọi người tải lên Facebook 100 triệu bức ảnh mỗi ngày.

3. 他经常在他的推特和微博账户上发布有趣的引语.

/Tā jīngcháng zài tā de tuī tè hé wēi bó zhànghù shàng fābù yǒuqù de yǐn yǔ/.

Anh thường xuyên đăng những câu nói thú vị trên tài khoản Twitter và Weibo của mình.

4. 在线社交网络对人们的生活产生了巨大的影响.

/Zàixiàn shèjiāo wǎngluò duì rénmen de shēnghuó chǎnshēngle jùdà de yǐngxiǎng/.

Mạng xã hội trực tuyến đã có tác động rất lớn đến cuộc sống của con người.

Bài viết được biên soạn bởi đội ngũ SGV - các mạng xã hội tiếng Trung.

Bạn có thể quan tâm