Home » Bản vẽ trong tiếng Pháp là gì
Today: 2022-12-07 08:25:14

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bản vẽ trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 02/08/2022)
           
Bản vẽ trong tiếng Pháp là dessin. Là một hình thức nghệ thuật thị giác trong đó một người sử dụng nhiều công cụ vẽ khác nhau để ghi dấu lên giấy hoặc một công cụ hai chiều.

Bản vẽ trong tiếng Pháp là dessin. Là khái niệm dùng để chỉ bản mô phỏng lại hình ảnh, vật liệu, kết cấu, chi tiết của các vật thể, công trình xây dựng theo quy ước chung và dựa trên một tỉ lệ thích hợp.

Một số từ vựng về bản vẽ trong tiếng Pháp:

Dessin d'assemblage: Bản vẽ 2D.

Dessin en coupe: Bản vẽ 3D.

Un dessin de la façadeBản vẽ lắp ráp.Bản vẽ trong tiếng Pháp là gì

Dessin en coupe: Bản vẽ mặt cắt.

Dessin d'élévation: Bản vẽ mặt đứng.

Coordonnées de dessinTọa độ bản vẽ.

Point de mesure réel: Điểm đo thực tế.

Élévation de conception: Cao độ thiết kế.

Một số ví dụ về bản vẽ trong tiếng Pháp:

1. Le format de dessin fait référence au dessin, y compris la largeur et la longueur du dessin.

Định dạng bản vẽ đề cập đến bản vẽ bao gồm chiều rộng và chiều dài của bản vẽ.

2. De nombreuses organisations nationales et internationales ont développé de nombreuses normes, et le format de dessin en fait partie.

Nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đã xây dựng nhiều tiêu chuẩn, và định dạng bản vẽ là một trong số đó.

3. La longueur du petit dessin est égale à la largeur du grand dessin.

Chiều dài của bản vẽ nhỏ bằng chiều rộng của bản vẽ lớn.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên trung tâm SGV – Bản vẽ trong tiếng Pháp là gì.

Bạn có thể quan tâm