Home » Học phí tiếng Pháp SGV
Today: 2022-05-20 15:05:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Học phí tiếng Pháp SGV

(Ngày đăng: 16/02/2022)
           
Học phí khoá tiếng Pháp cho học sinh, sinh viên, người đi làm, khoá giao tiếp, luyện thi A1, A2, B1, B2, lớp kèm riêng, kèm nhóm, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai.

Học phí khoá tiếng Pháp sơ cấp, trung cấp, nâng cao, học kèm 1 - 1, kèm nhóm 3 - 5 học viên, luyện thi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Chi tiết học phí:

học phí tiếng pháp sgv, học kèm, lớp trung tâm

Học kèm 1 - 1, học kèm nhóm thời gian linh hoạt theo học viên, đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên giảm 5%, giáo viên kinh nghiệm, cam kết chất lượng, liên hệ: 0902 516 288 - 0707074807 cô Mai.

Bạn có thể quan tâm