Home » Ghen Cô Vy (Covid-19) | Vũ điệu rửa tay
Today: 2023-12-05 23:14:04

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ghen Cô Vy (Covid-19) | Vũ điệu rửa tay

(Ngày đăng: 13/03/2020)
           
Ngoại ngữ SGV cùng chung tay chống Covid-19, GHEN CÔ VY - VŨ ĐIỆU RỬA TAY đánh bay CORONA được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên SGV tại trụ sở 629 Nguyễn Kiệm.

Bạn có thể quan tâm